En nioårig glasögonodyssé från glasögonbloggen

Fashion, Glasögon, Glasögonblogg, Glasögonguide, Glasögontrender, Mode från förr, Trender / blogg, blogger, eyewear, eyewear trends, eyewearblog, glasses, glasses trends, glasögon, glasögonblogg, glasögonbloggare, glasögonmode, glasögontrender, specsblog, trender, trends / Permalink / 0
Jubileum!  
 
För 9 år sedan, eller närmare bestämt den 10 februari 2008 skrev jag mitt första inlägg på glasögonbloggen Brillor  (som nu är omdöpt till Eyewhiz). Har försökt forska lite och det verkar som att Eyewhiz är världens äldsta kontinuerligt uppdaterade glasögonblogg :) De flesta av mina inspiration- och materialkällor har tyvärr gett upp. Till exempel har en av de bästa, Eye Wear Glasses, inte uppdaterats sen 2015. Eye Heart Glasses var i full gång 2008 men har nu inte haft ett inlägg på närmare ett år:(.  Svenska Bonocle höll bara ut några år och har legat nere sedan 2014.
 Min egen inspiration har väl gått upp och ner under åren. Det syns väldigt tydligt i bildarkivet. Det är superkul att fundera över glasögon och trender, att skriva ner dem här är också grymt kul. MEN det är så tidskrävande. Först surfa runt, runt, runt och hitta trendspår, nyheter, stilar. Kolla upp leverantörer och bloggkollegor. Parallellt tänker jag på mitt eget jobb på City Optik, vad vi köper in och vad kunderna frågar efter. Sedan ska formuleringar komma upp i huvudet. Bilder ska hittas, laddas ner och fixas till. Sista delen är att ladda upp bilderna i bloggredigeringsprogrammet och få ner tankarna i skrift. Klart! 
 
Tänkte att det kan vara kul att se hur glasögonmodet har flutit på över de här nio åren. Jag har skärmdumpat två bågar ur bildarkivet, i varje enskild månad från och med februari 2008. Det är nog så att jag gillar en viss stil på brillor, därför spretar det inte riktigt så mycket som man tror. Men ni kan se att 2008 var det inte så djupa bågar och bågarna hade breda skalmar. Sedan blev det mer rundat och nu senaste två åren är det ljusare bågar i flödet.
 
Hittade första inlägget med en blek/transparent-trend i vardande i december 2014. Rubriken är Nude is the color och det stämmer ju verkligen två år senare. Om man läser andra inlägg längre tillbaka, och tänker på vilka bågar man säljer / har sålt i sin optikbutik, då fattar men verkligen hur lååååångsamt glasögonmodet går. Inte bara i Sverige utan världen över. 
 
9 years ago, or more precisely, February 10, 2008 I wrote my first post on the eyewear blog Brillor (now renamed Eyewhiz). Have tried some research and it seems that Eyewhiz is the world's oldest continually updated eyeglasses blog :) Most of my inspiration sources have unfortunately given up. For example, one of the best, Eye Wear Glasses, have not been updated since 2015. Eye Heart Glasses were in full swing in 2008 but now has not had asingle post in nearly a year :(. Swedish Bonocle just held out a few years and has been down since 2014.
 
My own inspiration has well gone up and down over the years. It can be seen very clearly in the image archive. It's super fun to think about eyeglasses and trends, to write them down here is also really fun. But it is SO time consuming. First browse around, around, around and find trend tracks, news, styles. Check the suppliers and blog-colleagues. In parallel, I think of my own job at City Optik, what we buy and what customers are asking for. Then formulations come to mind. Images should be found, downloaded and fixed. The last part is to upload pictures in the blog editing program and get down thoughts in writing. Clear!
 
Thought it might be fun to see how the glasses courage has flown over these nine years. I have made screenshots of two frames from the image archive, in every single month of February 2008. It is clearly that I like a certain style of glasses, why sprawl is not quite as much as you think. But you can see that 2008 was not as deep bows and arches had broad arm. Then it became more rounded and now the last two years, it is lighter, more transparent, frames in the flow.
 
Found first post with a nude / transparent trend in the making in December 2014. The title is "nude is the color" and it is true of course really two years later. If you read other posts further back, and think about what hoops you sell / have sold in its optics store, then take but really how sloooooowly eyewear fashions go. Not only in Sweden but all over the world.

 Glasögonbågar februari 2008 - februari 2017
 
 
 

 
 
 
 
Här är Brillors och Sveriges första glasögonbloggs-inlägg :) >>>>>
 
Till top