Glasögontrender 2018 - en summering av Copenhagen Specs för tidningen Optik

Glasögon, Glasögonblogg, Glasögonguide, Glasögontips, Glasögontrender, Krönikor tidningen Optik, Stiltips, Trender / Copenhagen Specs, glasögonmode / Permalink / 0
 

En och en halv dag på den enormt inspirerande mässan Copenhagen Specs ger en perfekt överblick hur trendspåren för glasögon ser ut just nu. Med mer än 150 glasögonmärken på plats, varav de flesta inom premiumsegmentet, hade jag och de övriga besökarna en hel del att kika på. 

 Redan när man kliver in i entrén slås man av den coolt industriella stilen och det första men ser är en glasögonprydd (så klart!) DJ stå vid ett litet mixerbord med lurarna på och spela skön musik. Själva mässhallen har stora härliga fönster och i taket ringlar gamla rör och järnbalkar, och ja, det är precis så läckert som det låter. Utställarna har inte små avskärmade bås utan allt är väldigt öppet och det blir ett behagligt flow när man går från en leverantör till nästa. Ibland märker man inte ens att man börjat glida över till ett annat märke. Utställarna gjorde det också lätt för oss besökare genom att till största delen ha bågarna uppackade på borden och på ställ. Det var inte så mycket bord för ”beställnings-sittningar” där leverantörer visar en enskild kund hela kollektionen, utan det verkade upplagt för att eventuella beställningar skulle komma mer spontant. I samma veva som man står upp och kikar på kollektionen kastar man in sin beställning.

 

Små minibilar, coffee-trucks, försåg oss med kaffe i alla varianter och ett cafe med sallader, mackor och dricka fanns också. Hos de flesta leverantörer bjöds det på något gott att dricka, mer eller mindre starkt.

 Jag och min kollega Margareta från Sibyllegatans Optiker jobbade oss igenom en stor del av bågarna på mässan. Vi bägge var överförtjusta över att så lätt och enkelt, i sådan inspirerande miljö, kunna testa alla dessa fina glasögonbågar. Vi märkte att de flesta tyckte som oss. Stämningen kändes väldigt fin och avslappnad. Jättekul helt enkelt! Ett extra plus var att ingen av oss blev trött i huvudet, vilket är mer regel än undantag på mässa.

 Basen i glasögonutbudet i dag känner vi alla till, här kommer det som trendmässigt tydliggjordes i helgen:

 Luftigt, med mycket metallbågar och gärna klotrunda oversize. Flerkantiga bågar i metall syntes hos vart och varannat märke.

 Färguppstickare i den brun-svart-transparenta massan är rosa, lila och blått. Det gäller både bågar och glas. Och det är antingen bleka färger eller riktigt starka kulörer som gäller, inte så mycket mitt emellan.

 Att solglasögon har flata glas kan nästan sägas vara standard nu och färgstyrkan i glasen har bleknat med ungefär 50%. Färgspegel fortsatt poppis men styrkan i spegeleffekten har också avtagit, det är alltså bara aningen färg och aningen spegeleffekt som gäller. 

 Materialblandningar verkar vara den stora grejen i år;  metallbågarna får inner-ringar i plast, eller ytter-ringar. Plastbågen får skalmar i metall, eller näsdel, eller bådadera. Plastbågen kan också få ett extra lager plast, i avvikande färg, på baksidan av fronten. Vid sidan av väldigt arbetade bågar i blandade material ser vi också extremt tunna, rena och avskalade bågar.

 En urstark bubblare är den spetsiga cateye-formen, gärna riktigt smal. De varumärken som lagt örat till marken och lyssnat av de internationella trendrörelserna och redan rustat med en sån i kollektionen, rapporterade att den sålt jättebra!

 En liten bubblare är riktigt kraftiga bågar med raka linjer.

 En försiktig och svag bubblare är 90-talskänslan. Det går inte riktigt att sätta fingret på exakt vilken form eller färg det gäller, bara att vi som var med i början på nittiotalet känner igen oss.

 Jag rekommenderar starkt en visit till nästa Copenhagen Specs. Det är en mässa för alla som är det minsta intresserade av glasögonbågar. Det är lätt och förhållandevis billigt att ta sig till Köpenhamn, en dagstur funkar tidsmässigt för många av oss svenskar. Mässan ligger bara 10 minuter med bil från centralstationen. Shuttlebuss-servuce finns och en resa med taxi från centralstationen är billigt, kostar runt 100 danska kronor.

Om en vecka kan ni gå in på optikbranschen.se och läsa hela tidningen

One and a half days at the hugely inspiring Fair Copenhagen Specs gives a perfect overview of the trendy trends for glasses now. With more than 150 eyeglasses brands in place, most of them in the premium segment, I and the other visitors had a lot to look at.

 As soon as you step into the entrance, you get the cool industrial style and the first but look is a spectacle of glass (of course!) DJ stand by a small mixer table with the naps on and play good music. The fair hall itself has big lovely windows, and the ceiling is ringing old pipes and iron beams, and yes, it's just as delicious as it sounds. The exhibitors do not have small shielded booths but everything is very open and it will be a pleasant flow when you go from one supplier to the next. Sometimes you do not even notice that you have begun moving to another brand. The exhibitors also made it easy for our visitors by mostly having the arches unpacked on the tables and on the stands. There was not so much table for "ordering seats" where suppliers show an individual customer the entire collection, but it seemed that any orders would be more spontaneous. In the same way as you get up and look at the collection, you throw in your order.

 Small mini cars, coffee trucks, provided us with coffee in all varieties and a cafe with salads, mackerel and drinks were also available. Most suppliers were invited to drink more or less strongly.

 Me and my colleague Margareta from Sibyllegatans Optiker worked through a large part of the frames at the fair. We both were reluctant to be able to test all these fine glasses so easily, in such an inspiring environment. We noticed that most people like us. The atmosphere felt very nice and relaxed. Great fun simply! An additional plus was that none of us got tired of the head, which is more rule than exception at the fair.

Today, we are all aware of the base in the range of glasses, here it will be clearly evident this weekend:

 Airy, with a lot of metal frames, and preferably round oversize. Multicolored metal frames seemed to be branded with each other.

 Color pickers in the brown-black-transparent pulp are pink, purple and blue. This applies to both arches and glass. And there are either pale colors or really strong colors that apply, not so much in between.

 Sunglasses have flat glass can be said to be standard now and the color strength of the glasses has faded by about 50%. The color mirror is still poppy, but the strength of the mirror effect has also decreased, so it's only slightly color and some mirror effect.

 Material mixes seem to be the big thing this year; The metal frames get plastic inserts or outer rings. The plastic frame gets scales in metal, or nose part, or both. The plastic fram may also have an extra layer of plastic, in a different color, on the back of the front. In addition to very worked arcs in mixed materials, we also see extremely thin, clean and peeled arcs.

 A blunt bubble is the pointed cateye shape, preferably very narrow. The trademarks that put the ear to the ground and listened to the international trend movements and already equipped with one in the collection, reported that it sold really well!

 A small bubble is really strong frames with straight lines.

 A cautious and weak bubble is the 90s feeling. It's not right to pinpoint exactly what shape or color it is, just that we were aware of in the early nineties.

 I highly recommend a visit to the next Copenhagen Specs. It is a fair for anyone who is the least interested in eyewear.

Senaste krönikan i Optik

Krönikor tidningen Optik / Permalink / 0
 
Vägen till visdom går via sociala medier. Japp. Sant. Här är senaste krönikan i Optik:


Vägen till visdom går via sociala medier


Finns det fler än jag som då och då svettas över alla icke-plockade CET-poängsom susat bort i tomma intet? Som våndas över alla missade föreläsningar och seminarier? Som med lätt ångest står med sin nötta grundutbildning och leg-kursen hopknövlad nere ni skoskaften och ser magisterfolket rusa förbi? Förbi och uppåt, uppåt… ! Vi har klokare optiker än någonsin men allt är ju relativt så jag blir ju bara dummare, relativt sett alltså?


Ja så skulle vi kunna se det, men nu är det så att just jag råkar ha tillgång till världens bästa optikutbildning: sociala medier. Vi talar Facebook och poddar, Instagram och YouTube.


Sätter på mobilen och scannar av mitt bästa universitet; gruppen Optikforum på Facebook. Här samsas frågor från allra lägsta nivå upp till den högsta. Ni vet den nivån där man inte ens begriper vad frågan handlar om. Men efter att ha läst alla svar så klarnar det, lite som att himlen öppnar sig en aning och klokhetens ljus sipprar in.


På Optikforum delar mina kollegor från hela riket ohämmat med sig av sin kunskap. Och okunskap, vilket kan vara väl så bra för då kommer minsta lilla fråga upp på bordet. Alltså det där man inte vågar fråga om, för det verkar så självklart för andra, och jag vill ju inte verka helt inkompetent jag…


Här får jag expertråd från de som har tung avancerad teoretisk kunskap parat med kommentarer från dem som har mindre teori med tonvis med rutin. Det kommer också en massa bra frågor och kommentarer från dem som har varken eller. Allt i en lättläst form som gör att man direkt snappar upp råd och tips om allt möjligt kliniskt. I kommentarerna kan vi stöta och blöta argument, och bäst av allt, vi behöver inte ens vara med i diskussionen utan bara läs-lyssna vad andra säger och tycker.


Senaste frågan lyder så här: Hur många ordinerar multifokala KL för att bromsa myopi? Undrar om det går i verkligheten? Fina resultat, bra visus på NH och LH?" De 21 svarskommentarerna är jättespännande att läsa, även om ingen hade något bra svar på själva frågan. Men det blev en diskussion om problemet, och någon lade upp en länk till en artikel om ämnet. Dessutom fick vi tips om att lyssna på Ögonpoddens nästa avsnitt som då har en expert i just detta ämne i studion. Ni fattar! Så mycket nyttigt och lärorikt i min lilla mobil, tillgängligt när jag har en minut över.


För övrigt kan jag genom Optikforum konstatera att Sveriges optiker verkligen har en äkta ambition att göra gott för patienten. 


I skrivande stund har Optikforum, en sluten grupp på Facebook för verksamma inom optikbranschen 1658 medlemmar. Optik och syn är en liknande grupp med lika intressanta frågor och 683 medlemmar. Ögonpodden lyssnar du på via YouTube eller gratisappen Soundcloud. 

Läs tidningen med min  senaste krönika här >>>
 

Hur får man glasögon att kännas som skor??

Krönikor tidningen Optik / glasögon, krönika, tidningen optik / Permalink / 0
 
I senaste tidningen Optik finns en liten krönika om glasögon (eländet)..
 
"Packade som vanligt träningsväskan i morse innan jobbet. Gympaskor och träningskläder, besvärligt att bära, men så är det ju om man vill försöka hålla kroppen i trim. Väl framme på jobbet tar jag av vinterskorna och sätter på mig jobbskorna. Inget konstigt med det, dagen har knappt börjat och ändå har tre par skor gått genom mina händer. På en hel dag kan det bli ännu fler, och inget konstigt med det alls. Skobyte är inget som folk klagar på vad jag hört.

 Annat är det ju med glasögon. Hur många gånger per dag hamrar man inte in i folks medvetande; ”Det räcker inte med ett par. Du kommer att behöva ett annat par vid datan och kanske ett annat par när du läser i sängen på kvällen. Ja, det gäller även om du köper de här jättedyra/jättefina/jätteavancerade progressivglasen”. 

Och hur många gånger i veckan får man inte lägga huvudet på sned och lyssna när de nya glasögonen inte funkar fullt ut på datan/vid sport/sängläsning. Kunden vill ha ett (1) par som fungerar överallt! Kunden verkar förstå mitt svar. Kunden verkar verkligen lyssna och förstå, men det enda kunden vill, är att ha bara ett par. För de vill inte hålla på och byta hela tiden! Och hur ska de komma ihåg att ta med sig alla par? Och hur mycket kostar det inte med alla?

 Jag blir så trött!

 Nu är det ju inte bara jag som är trött. Mina kollegor jättetrötta. På mig. På mitt klagande hela tiden på att det är så besvärligt att byta till terminanlglasögonen. På att jag tycker det är enormt irriterande att mina nya super-duper-progressiva inte funkar så bra vid datan. Ja, ja, ja, jag vet alla argument, men det enda jag vill är att de ska fungera. Överallt!

 Suck."

 

In recent newspaper Optik is a small chronicle of spectacles (misery) ..
 
"Packed as usual my gym bag in the morning before work. Sneakers and gym clothes, inconvenient to carry, but that is nothing to talk about of if you want to try to keep in shape. Once on the job, I take winter shoes off and put on my work shoes. Nothing strange about that , the day has barely begun and still has three pairs of shoes passed through my hands. On a good day it can be even more, and nothing wrong with it at all. Several shoes to change during the day is nothing that people complain about what I heard.
 Others are the glasses. How many times a day do I try to get in people's minds; "It is not enough with just one pair. You will need another at the computer and maybe another couple when reading in bed at night. Yes, it is true even if you buy these very expensive / exclusive / super advanced progressive lenses ".

And how many times a week do I have to listen as the new glasses do not work fully on the computer screen / the sports / bed reading. The customer wants one (1) pair that works everywhere! The customer seems to understand my answer. The customer seems to really listen and understand, but the only thing the customer wants, is to have just one. Because they would not keep on changing all the time! And how will they remember to bring all couples? And the cost?

 I get so tired!

 Now it is not only me who is tired. My colleagues are really tired. On me. In my complaining all the time about the inconvenience to switch to computer glasses. That I think it's enormously irritating that my new super progressive glasses does not work so well at the computer. Yes, yes, yes, I know all the arguments, but the only thing I wish is that they should work. Everywhere!
 
Till top