Över 700 000 bilförare har olaglig syn

(null)  Tack vare data från Synbesiktningen som Synoptik gör i samarbete med Bilprovningen, vet vi att cirka 700 000 förare kör på våra vägar med olaglig syn. 

Under tolv år har totalt över 27.000 syntester genomförts vid bilbesiktning . Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig, vilket innebär att de inte skulle få ta körkort i dagens läge och ser oskarp redan på en meters avstånd. 

91% av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen som sker vart tionde år.

Det är Synoptik som i samarbete med Bilprovningen gör testerna. Texten hämtad ur Synoptiks nyhetsbrev Under Lupp. Bild från Synoptik. 

** Med olagliga bilister menar vi de som inte hade klarar syntestet som görs vid ansökan om lämplighetsintyg för B-körkort.