10 viktigaste glasögontrenderna

I senste numret av tidningen Optik har jag med en liten trendsammanfattning för glasögon och solglasögon som jag upplever läget just nu inför sommaren.

Nyckelorden är: 

Runt, transparent, ornamenterat, dubbelbrygga, flerkantigt, fett, luftigt, flatbase, färgspegel och ekologi.

"Sommar och sol och bästsäljande bitar

Här kommer en liten trendöversikt för den som vill ha ett modernt, fräscht, spännande och någorlunda lättsålt utbud i sommar. Vissa tips är etablerade sedan en tid medan andra små trendspår känns nya och relativt oprövade.

Ingen har väl missat att runt börjar bli basen i utbudet, och i vår ser vi mer klotrunda bågar än någon gång tidigare. Den bleka och transparenta vågen har växt sig riktigt stark och det verkar både män och kvinnor gilla. På den här vågen surfar allt från riktigt ljusa havannabruna nyanser via mjuka pastelliga toner till helt genomskinliga vattenklara ickefärger.

Tidningen Optik

Color mirror

polygonal

Round

, but well in place at the store it turns out that many are waiting for something that is different in a new way. A purchase tip, therefore.

Flerkantigt + dubbelbrygga + luftig

airy

double Bridge

The craft is at a real focus. Previously, our customers did not care when we talked about our well-worked frames, but today's young consumers are happy to ears their ears when we show nice ornamental scales and charnier and talk about the importance of the craft. This makes the suppliers produce more such models and we stores dare to buy. The same focus is on ecological frames, or at least frames where production has been done in a more sustainable manner. When we tell you that a frame is made of environmentally friendly plastic, that the supplier strives to stumble with the earth's resources and that the peripherals are made of recycled material, yes, we see that the arc grows one more step. It is automatically on the list of possible purchases.

On the side of the side, the classic is the same as usual, it's only the pilot who makes a cross braking. This summer, each supplier has at least one flatbase in the collection, and the giant Ray-Ban has put in flatter lenses in several of their models. Color glass continues to season the sun range and most light-sealed are golden, pink or blue half-tone tones. There is an increased interest in light pink and yellow glass, but it is still a narrow sector.

Ecology

Hantverket är rejält fokus. Tidigare brydde sig inte våra kunder när vi pratade om våra väl arbetade bågar, men dagens unga konsumenter spetsar gärna öronen när vi visar fint ornamenterade skalmar och charnier och pratar om hantverkets betydelse. Det gör att leverantörerna producerar fler sådana modeller och vi butiker vågar köpa in. Samma fokus gäller ekologiska bågar, eller i varje fall bågar där tillverkningen skett på ett mer hållbart sätt. När vi berättar att en båge är tillverkad i miljövänligare plast, att leverantören anstränger sig för att snåla med jordens resurser och att kringprodukterna är gjorda av återvunnet material, ja då ser vi att bågen växer ett steg till. Den kvalar liksom automatiskt in på listan över tänkbara köp.

It's nice to see that frames with really sharp edges, preferably some half-sided hexagonal and hexagonal frames are well received by the audience. They have looked interesting but hard to sell

Still fashion chat! We must definitely not forget that the customers are likely to sport a lot, and should bring a pair of handsome, well-groomed and good sports goggles to optimize the results. It is good customer care and we are working hard for a trend.

Det är roligt se att bågar med riktigt skarpa kanter, gärna lite halvknasiga sex- och åttkantiga bågar tas väl emot av publiken. Det har sett intressanta men svårsäljbara ut på förhandsbilderna, men väl på plats i butiken visar det sig att många väntat på något som skiljer ut sig på ett nytt sätt. Ett inköpstips alltså.

Flat Base

Fat

Summer and sun and best selling pieces

Multiple + Double bridge + Airy

Keyword:

It may sometimes feel a bit disparate with the trends, because while many people are looking at thin airy soft frames, some others ask for really fat and powerful pieces. The classic aviatorshape that has dominated the metal side in recent years has calmed down, and it may be thanks to the double bridge climbing on lots of other models. We see plastic frames that get a small metal bridge as extra detail, but also regular round metal arcs are plucked up with an extra metal line at the top.

Here comes a small trend overview for those who want a modern, fresh, exciting and reasonably lightweight range this summer. Some tips have been established since some time, while other small trend tracks feel new and relatively untested.

Transparent

ornamented

På solsidan tuffar klassikerna på som vanligt, det är bara piloten som gör en tvärbromsning. Den här sommaren har varje leverantör minst en flatbase i kollektionen, och giganten Ray-Ban har lagt in flatare linser i flera av deras modeller. Färgspegelglas fortsätter att krydda solsortimentet och mest lättsålt är guldiga, rosa eller blå halvspegeltoner. Det märks ett ökat intresse för ljusrosa och gula glas, men det är än så länge en smal sektor."

Det kan ibland kännas lite disparat det här med trenderna, för samtidigt som många kikar på lövtunna luftiga bågar, frågar vissa andra efter riktigt feta och kraftiga bitar. Den klassiska pilotbågen som dominerat metallsidan de senaste åren har lugnat ner sig, och det är kanske tack vare det som dubbelbryggan kliver fram på massor av andra modeller. Vi ser plastbågar som får en liten brygga i metall som extra detalj men även vanliga runda metallbågar piffas upp med en extra metallinje högst upp.

Nobody has missed the fact that around begins to be the base of the supply, and in this spring we see more rounds than ever before. The pale and transparent wave has grown really strong and it seems that both men and women like it. On this scale, everything varies from really bright sea-brown shades through soft pastel tones to completely translucent waterproof non-colors.

Till top