The Ja-Jo. Ray-Bans nya stora runda succé.

Glasögon, Glasögonblogg, Glasögontips, Glasögontrender, Mode från förr, Solglasögon, Solglasögontrender / Glasögontrend, Glasögontrender, Ja-Jo, Ray-Ban, Round glasses, eyewear blog, glasögonblogg, glasögontips / Permalink / 0
 
Ray-Ban senaste succé är stora runda Ja-Jo. Inte svårt att se var inspirationen kommer från och namnet pekar direkt på sextiotalsikonen Janis Joplin , sångerskan som förutom grymt bra röst och låtar, tyvärr tillhör 27 Club. I klubben ingår också Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison och Kurt Cobain.
 
Den runda glasögonmode-spåret har rullat ett par år nu och det är konstigt att ingen mer gjort en riktigt stor 
klotrund båge tidigare. Det finns så klart exempel på märken som gjort det; Sveriges egna rock-glasögon
kungar Vasuma gjorde sin runda superbåge Snok i en riktigt stor storlek (54), tror det var förra året. Men det
borde vara en standardmodell i alla designers portfölj ...
 
Ray-Ban's latest success is the large round Ja-Jo. Not difficult to see where the inspiration comes from and the name points directly to the sixties icon Janis Joplin who unfortunately belongs to 27 club. The club members also include Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison and Kurt Cobain.
 
The round glasses fashion track has rolled a couple of years now and it is strange that no more made a really big spherical bow before. There are so clear example; Sweden's own rock-glasses-kings Vasuma made its round super bow snake in a really great flavor, think it was last year. But there ought to be a standard model in all designers portfolio ...
The Ja-Jo sun collection andas sent 60-, tidigt 70-tal och jag tror att vi får se massor av Ja-Jos i sommar till fladdrande vida byxben.
 
Lite annan känsla är det i The Ja-Jo ophtalmic collection, som drar in på åttiotalet med sin klart pastelliga färgskala. Visst är den fin! Gör plats i glasögongarderoben för mer färg så småningom. Och precis som Ja-Jon, i tunna linjer och ganska klar, stark färg. Inte murriga dova alltså. De färgerna kommer alldeles strax, efter transparenttrenden, att fasas ut.
The Ja-Jo sun collection breathes late 60s, early 70s and I think we'll see lots of Ja-Jo in the summer to flapping wide trouser legs.
 
It´s a little different feeling in The Ja-Jo Ophthalmic collection, which draws in the eighties with his clear pastel colors. Love it! Make room in the closet for glasses more color eventually. And just like the Ja-Jo, in thin lines, and fairly clear, strong color. Not drab dull words. The colors will come in a moment, after the transparent trend, wich will be phased out.
 
 
 
 
 
 
Till top