Hur får man glasögon att kännas som skor??

Krönikor tidningen Optik / glasögon, krönika, tidningen optik / Permalink / 0
 
I senaste tidningen Optik finns en liten krönika om glasögon (eländet)..
 
"Packade som vanligt träningsväskan i morse innan jobbet. Gympaskor och träningskläder, besvärligt att bära, men så är det ju om man vill försöka hålla kroppen i trim. Väl framme på jobbet tar jag av vinterskorna och sätter på mig jobbskorna. Inget konstigt med det, dagen har knappt börjat och ändå har tre par skor gått genom mina händer. På en hel dag kan det bli ännu fler, och inget konstigt med det alls. Skobyte är inget som folk klagar på vad jag hört.

 Annat är det ju med glasögon. Hur många gånger per dag hamrar man inte in i folks medvetande; ”Det räcker inte med ett par. Du kommer att behöva ett annat par vid datan och kanske ett annat par när du läser i sängen på kvällen. Ja, det gäller även om du köper de här jättedyra/jättefina/jätteavancerade progressivglasen”. 

Och hur många gånger i veckan får man inte lägga huvudet på sned och lyssna när de nya glasögonen inte funkar fullt ut på datan/vid sport/sängläsning. Kunden vill ha ett (1) par som fungerar överallt! Kunden verkar förstå mitt svar. Kunden verkar verkligen lyssna och förstå, men det enda kunden vill, är att ha bara ett par. För de vill inte hålla på och byta hela tiden! Och hur ska de komma ihåg att ta med sig alla par? Och hur mycket kostar det inte med alla?

 Jag blir så trött!

 Nu är det ju inte bara jag som är trött. Mina kollegor jättetrötta. På mig. På mitt klagande hela tiden på att det är så besvärligt att byta till terminanlglasögonen. På att jag tycker det är enormt irriterande att mina nya super-duper-progressiva inte funkar så bra vid datan. Ja, ja, ja, jag vet alla argument, men det enda jag vill är att de ska fungera. Överallt!

 Suck."

 

In recent newspaper Optik is a small chronicle of spectacles (misery) ..
 
"Packed as usual my gym bag in the morning before work. Sneakers and gym clothes, inconvenient to carry, but that is nothing to talk about of if you want to try to keep in shape. Once on the job, I take winter shoes off and put on my work shoes. Nothing strange about that , the day has barely begun and still has three pairs of shoes passed through my hands. On a good day it can be even more, and nothing wrong with it at all. Several shoes to change during the day is nothing that people complain about what I heard.
 Others are the glasses. How many times a day do I try to get in people's minds; "It is not enough with just one pair. You will need another at the computer and maybe another couple when reading in bed at night. Yes, it is true even if you buy these very expensive / exclusive / super advanced progressive lenses ".

And how many times a week do I have to listen as the new glasses do not work fully on the computer screen / the sports / bed reading. The customer wants one (1) pair that works everywhere! The customer seems to understand my answer. The customer seems to really listen and understand, but the only thing the customer wants, is to have just one. Because they would not keep on changing all the time! And how will they remember to bring all couples? And the cost?

 I get so tired!

 Now it is not only me who is tired. My colleagues are really tired. On me. In my complaining all the time about the inconvenience to switch to computer glasses. That I think it's enormously irritating that my new super progressive glasses does not work so well at the computer. Yes, yes, yes, I know all the arguments, but the only thing I wish is that they should work. Everywhere!
 
Till top