Stefan Ingves glasögon

Glasögon / Runda glasögon, Silhouette, minimal art, titan / Permalink / 1
 
I dagens DN finns en lång intervju med riksbankschefen Stefan Ingves. I reportaget finns bilden där han bär Silhouettes urmodell, Titan Mimimal art. Den här serien finns kvar, men den har ersatts av den lite modernare Must och Icon, så jag gissar att Stefans Silhouette har 5-10 år på nacken. De här är nämligen helt okrossbara glasögon, men titanet brukar mattas av och skalmen går av efter cirka 5-10 år. Mina kunder brukar ganska förargade komma in och säga "Jag skulle sätta på mig glasögonen och så gick skalmen av, helt oprovocerat. Dåligt!" Innan jag kommenterar ber jag att få kika i journalen för att se vad det är för båge. Då kan jag ju oftast konstatera att den är bra gammal..ofta 8-10-12 år. "Jag ser här att du haft bågen i 8 år. Dag efter dag, i ur och skur, cirka 16 timmar om dagen (för det här är inga ta-av-och-på-glasögon). Gud vet vad de här har varit med om genom åren; fester, gypapass, hemmasoffor, arbete - vi ska vara glada att den hängt med så här länge".
 
Härligt att se att Stefan har moderiktigt runda glas :)
 
In today's DN there is a long interview with the Governor Stefan Ingves. In the report there is the image where he wears Silhouette's grand-old model, Titan Mimimal art. This series remains, but it has been replaced by the slightly more modern Must and Icon, so I guess that Stefans Silhouette is 5-10 years old.. These are completely unbreakable glasses, but the titanium is usually ripped off and the skull leaves after about 5-10 years. My customers are usually quite annoyed to come in and say "I would put on the glasses and then the shell went off, completely unprovoked. Poor!" Before I comment, I ask to have a peek in the journal to see how old the frame is. Then I can usually say that it's good old ... often 8-10-12 years. "I see here that you had the frame for 8 years. Day after day, in the shed, about 16 hours a day (for this is no wear-and-tear glass). God knows what these have been over the years; parties, gypapass, home theater, work - we'll be happy that it's been a long time. "

Lovely to see that Stefan has a fashionable round glass :)
#1 - - Småstadsoptikern:

Jättebra båge till honom, har har ju rejält med minus - jag gissar 6-10 dioptrier baserat på andra glasögon jag sett honom i.

Till top